Goldziher Ignác Emlékoldal

Külföldi tanulmányok

„A kis sejk”

Az 1867-es kiegyezés egyben a magyar zsidóság emancipációjának éve is volt. Az 1867. évi XVII. törvénycikk, ill. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter felvilágosult politikája – az egyetemi intrikák ellenére – lehetővé tette Goldziher számára, hogy az érettségi után állami ösztöndíjjal külföldi egyetemen tanuljon tovább.

Eötvössel való találkozásainak élménye Goldzihert élete végéig elkísérte, de a miniszterre is nagy hatást tett az ifjú tudósjelölt, s benne „a szemita nyelvek jeles tanárát” várta, s így ösztöndíjának folyósítása ügyében személyesen intézkedett és később is figyelemmel kísérte Goldziher külföldi tanulmányait.

Ilyen előzmények után kezdhette meg Goldziher 1868 őszén egyetemi tanulmányait a Berlini Egyetemen, ahol tanárai E. Rödiger, F. H. Dieterici, T. Haarbrücker és J. G. Wetzstein voltak. Az egyetem mellett a Veitel-Heine Intézetben nagy hatást tettek rá M. Steinschneider zsidó filozófiáról és a zsidó arab irodalomról szóló előadásai. Bár a Berlinben töltött év alatt alapozta meg a későbbi alkotásaihoz szükséges ismereteit, a következő évtől már Lipcsében folytatta tanulmányait, ahol hamarosan a „nagy sejk”, azaz a korszak meghatározó arabista professzora, H. L. Fleischer mellett, a hallgatók körében kiérdemelte a „kis sejk” megszólítást. Arab nyelvi tanulmányai mellett érdeklődése már ekkor az iszlám történelme, eszméi és jogrendszere felé fordult. Fleischer többi tanítványával kötött barátsága pedig egész életén végigkísérte. 

Képgaléria - 19 kép

Eötvös kérésének megfelelően már 1870-ben doktorált, de továbbra is folytatta tanulmányait, mohón szívta magába és jegyzetelte a szakirodalmat és kivonatolta a Lipcsében található arab kéziratokat, mígnem 1871 tavaszán Leidenbe utazott, hogy ott egy fél évig a leideni egyetemen hallgasson előadásokat, ill. tanulmányozza a Legatum Warnerianum arab kéziratait és nyomtatott könyveit. Ennek révén tett szert széleskörű olvasottságára, amelynek később is sokan csodálattal adóztak. 1871 októberétől már a bécsi udvari könyvtár arab kéziratait tanulmányozta, ahonnan 1872. február végén tért vissza.

Képgaléria - 10 kép

1873. szeptember 15-én kezdte meg keleti tanulmányútját a kultuszminisztérium ösztöndíjával, amelynek során először Damaszkuszban töltött néhány hónapot, magának sok barátot szerezve a bazárban, majd egy rövid jeruzsálemi és holt-tengeri kitérő után Kairóba ment, ahol nemcsak a könyvtárat látogatta rendszeresen, hanem hamarosan engedélyt kapott arra, hogy nem muszlimként is részt vehessen a szunnita iszlám egyik fellegvára, a világhírű Azhar-mecset óráin. Ennek a felhőtlen boldogságban, intenzív tanulással telt időszaknak édesapja súlyos betegségének híre vetett véget 1874 elején. Az elkövetkező időben az Egyiptomban vásárolt és az Akadémia, ill. saját maga számára hazavitt ládányi arab forrásmunka tartotta benne az erőt.

Képgaléria - 28 kép

Kapcsolódó hivatkozások

A bejegyzés tartalmához kapcsolódó bibliográfiai tételek

Az egyiptomi iszlám

Egyiptom: tanulmánykönyv a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi-Minisztérium által 1896. jan. és febr. havában a tanárok számára rendezett tanulmányútról, szerk. Kőrösi László, Budapest, Pátria, 1899, 253-273

Jelentés a M. T. Akadémia Könyvtára számára keletről hozott könyvekről, tekintettel a nyomdaviszonyokra keleten

Értekezések a Nyelv- és Széptudományok Köréből 4/5 (1874) 42 old.

Kirándulás Heliopolis felé.

Pesti Napló 24/281 (1873) 1-2; 24/282 (1873) 1-2

Részletek Goldziher Ignác Damaszkuszban tett tanulmányútja során írt jegyzetfüzetéből

Kézirat. Lelőhely: MTA KIK Keleti Gyűjtemény, Goldziher 1873

 

Részletek Goldziher Ignác európai tanulmányútja során írt jegyzetfüzetéből (1869-1872)

Kézirat. Lelőhely: MTA KIK Keleti Gyűjtemény, Goldziher 1869–1872

Studien über Tanchûm Jerûschalmi

Leipzig: List und Franke, 1870

Hasznos volt a bejegyzés?

Ossza meg ismerőseivel is!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Kapcsolódó tartalom

Goldziher Ignác Emlékoldal

A család

„Édesatyámnak szülei emléke valóságos vallási kultusz tárgya volt.” Goldziher Ignác (1850–1921) felmenői, a Goldzieher család tagjai Toledóban, majd Hamburgban kereskedtek....

Magyar tanulmányok

„A csodagyerek” A puritán vallásosság és a zsidó tudományok iránti elkötelezettség szellemében nevelkedett gyermek Goldziher hamar kitűnt társai közül. Már...
tantestület

A Hitközség Titkára

„Mégis találtam törekvéseimnek megfelelő működési területet. A zsidó hitközség iskolaügyét” Goldziher Ignác még csak 21 éves volt, amikor 1871-ben a...
Geniza KA 227 részlet

A zsidó tudományok művelője

„Legbuzgóbb mívelői egyikét lelné bennem a zsidó irodalom” Az arabisztika és iszlámtudomány mellett a zsidósággal foglalkozó tudomány is sokat köszönhet...

Az akadémikus

„Hírt, tisztességet, becsületet szerzett a magyar tudománynak” Goldziher Ignác fiatalon került kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémiával, és összehasonlítva egyetemi karrierjével,...
Hebron

Az arabista

„Idealizmussal műveljük a tudományt” Goldziher Ignác több mint 900 tételt számláló munkássága rendkívül szerteágazó volt, azonban érdeklődésének homlokterében az arabisztika...
selyemut_009

Keresés, kutatás

További gyűjteményeink

Tekintse meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ további tematikus weboldalait is! A gyűjtemény darabjait virtuális kiállítások segítségével ismerheti meg, melyek oktatási célra is jól hasznosíthatóak.