Goldziher Ignác Emlékoldal

Nemzetközi kapcsolatok

„Válaszoljon minden levélre … és tartson előadást az orientalista kongresszusokon”

A hazáját semmilyen csábító külföldi álláslehetőség kedvéért el nem hagyó Goldziher számára rendkívül fontos volt a kapcsolattartás tudós kollégáival szerte a világon, akik közül sokkal meghitt barátságot ápolt. A kapcsolattartás két formáját, a levelezést és a nemzetközi kongresszusokon való részvételt ő maga is aktívan művelte és erre tanítványait is biztatta.

Díszoklevél Goldziher számára a Porosz Tudományos Akadémiától

Mintegy 13500 levelet tartalmazó tudományos levelezése során, amely mélysége és szerteágazó volta miatt messze kiemelkedik a 19. század végi és 20. század eleji tudós levelezések sorából, több mint 1600 emberrel állt kapcsolatban, közülük hússzal egyenként száznál több levelet váltva. Tudós kollégái gyakran fordultak hozzá tanácsért, iránymutatásért, s Goldziher az általa kapott levelekre fáradhatatlanul, postafordultával válaszolt. E levelekből az is megfigyelhető, hogyan váltak a kollégákból meghitt barátok. A német és magyar nyelvű levelek mellett megtalálhatóak itt francia, angol, héber, arab, olasz és jiddis írások is.

Goldziher levelezés
A levelezést tartalmazó tokok az MTA Könyvtár Keleti Gyűjteményében. Fotó: Boromisza János, 2018
II. Oszkár köszöntője
II. Oszkár szavai Goldziher Ignáchoz, midőn neki a nagy aranyérmet átnyújtotta 1889. szeptember 2-án. Az eredeti iratot a király a stockholmi orientalisztikai kongresszus nyilvánossága előtt adta át Goldzihernek. MTA KIK Keleti Gyűjtemény, Goldziher 203/1

1883-tól haláláig – ha a körülmények ezt lehetővé tették – rendszeresen részt vett nemcsak az orientalisták, hanem a vallástörténészek nemzetközi kongresszusain is. Ilyenkor rendszerint ő volt a társaság középpontja és finom, soha nem sértő elmésségével a társalgás irányítója. Itt érte az egyik legnagyobb kitüntetés is, amikor 1889-ben az orientalisták stockholmi kongresszusán megkapta a kongresszus nagy aranyérmét, majd II. Oszkár személyesen tűzte mellére a Vasa-rend lovagkeresztjét is.

VIII. Nemzetközi Orientalista Kongresszus

Külső hivatkozás

Az egyetemi munkásságának 40. évfordulója előtt tisztelgő, Strassburgban 1912-ben megjelent kötet előszavában az idősebb kortárs, T. Nöldeke magasztalta Goldziher páratlan tudását az arabisztika és iszlámtudományok terén.

Az Aberdeen-i és a Cambridge-i egyetem díszdoktori címet adományozott neki, ill. több akadémia választotta külső tagjának. Ezek közül meg kell említeni a bajor, a brit, a dán, a holland, az orosz, a porosz és a spanyol akadémiákat. Tagjai közé választotta a párizsi Société Asiatique, a kalkuttai Asiatic Society, a kairói Institut d’Égypte, az American Oriental Society, a helsinki Finnugor Társaság és a stockholmi Vallástörténeti Társaság is.

Szakértelmére a világ sok részén számítottak. Halála után érkezett a perzsa kormány levele, amelyben az ő segítségét kérték a perzsa államvallás történetének a megírásához. A visszaemlékezések ugyanakkor kiemelik e világhírű tudós megértő türelmét és kedvességét, amelyet beszélgetőtársai iránt tanúsított függetlenül azok életkorától és tudományos rangjától.

Nemzetközi hírnevét és az őt övező tiszteletet jól jelzik a jeles évfordulói alkalmából megjelent kötetek, illetve a 60. születésnapjára készült Tabula gratulatoria, amelyen közel kétszáz tudós neve szerepel a világ minden tájáról.

REAL-MS hivatkozás

Goldziher Ignác doktori talárban
Goldziher Ignác doktori talárban
Goldziher Ignác díszoklevele
A Lipcsei Egyetem díszoklevele, amelyet doktorrá avatásának 50. évfordulóján küldött Goldziher Ignác számára. MTA KIK Keleti Gyűjtemény, Goldziher 203/4

Kapcsolódó hivatkozások

A bejegyzés tartalmához kapcsolódó bibliográfiai tételek

Goldziher Ignác és Theodor Nöldeke levelezése

Kézirat. Lelőhely: MTA KIK Keleti Gyűjtemény

Letter from Ministre de l’Instruction Publique to Ignaz Goldziher

Kézirat. Lelőhely: MTA KIK Keleti Gyűjtemény, GIL/29/36/03

Vorwort

Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete : Fachzeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft : Vol. 26 (1912). Bd. 26 (1912). Berlin

Hasznos volt a bejegyzés?

Ossza meg ismerőseivel is!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Kapcsolódó tartalom

Goldziher Ignác Emlékoldal

A család

„Édesatyámnak szülei emléke valóságos vallási kultusz tárgya volt.” Goldziher Ignác (1850–1921) felmenői, a Goldzieher család tagjai Toledóban, majd Hamburgban kereskedtek....

Magyar tanulmányok

„A csodagyerek” A puritán vallásosság és a zsidó tudományok iránti elkötelezettség szellemében nevelkedett gyermek Goldziher hamar kitűnt társai közül. Már...
tantestület

A Hitközség Titkára

„Mégis találtam törekvéseimnek megfelelő működési területet. A zsidó hitközség iskolaügyét” Goldziher Ignác még csak 21 éves volt, amikor 1871-ben a...
Geniza KA 227 részlet

A zsidó tudományok művelője

„Legbuzgóbb mívelői egyikét lelné bennem a zsidó irodalom” Az arabisztika és iszlámtudomány mellett a zsidósággal foglalkozó tudomány is sokat köszönhet...

Az akadémikus

„Hírt, tisztességet, becsületet szerzett a magyar tudománynak” Goldziher Ignác fiatalon került kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémiával, és összehasonlítva egyetemi karrierjével,...
Hebron

Az arabista

„Idealizmussal műveljük a tudományt” Goldziher Ignác több mint 900 tételt számláló munkássága rendkívül szerteágazó volt, azonban érdeklődésének homlokterében az arabisztika...
selyemut_009

Keresés, kutatás

További gyűjteményeink

Tekintse meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ további tematikus weboldalait is! A gyűjtemény darabjait virtuális kiállítások segítségével ismerheti meg, melyek oktatási célra is jól hasznosíthatóak.