Goldziher Ignác Emlékoldal

Az akadémikus

„Hírt, tisztességet, becsületet szerzett a magyar tudománynak”

Goldziher Ignác fiatalon került kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémiával, és összehasonlítva egyetemi karrierjével, itt kiegyensúlyozott pályát futott be: 1876-
ban levelező-, 1892-ben rendes tagságot nyert, 1905-ben az első osztály elnökévé választották, 1911-től tagja volt az igazgatótanácsnak. Az Akadémiák Nemzetközi Szövet-ségében ő képviselte a tudós testületet, a nemzetközi kongresszusokon, az Akadémia kiküldöttjeként, a magyar tudományt.

1869-től kezdőden rendszeresen publikált az Akadémiai Értesítőben, amely előadásainak szövegét, hivatalos beszámolóit, szakmai jelentéseit is közölte. Tanulmányai, majd később könyvismertetései láttak napvilágot az Akadémia megbízásából megjelenő Budapesti Szemlében, magyar nyelvű munkái jelentek meg az Akadémia kiadásában. Aktívan vett részt az akadémiai üléseken, rendezvényeken, többször helyettesítette az elnököt.

Szoros kapcsolatban állt az intézmény könyvtárával is. 1874-es útján Kairóban a keletkutatók alapvető szakmai igényeit kielégítő műveket vásárolt a formálódó könyvtár gyarapítására. Ő adta az első értékelő ismertetést Kaufmann Dávid felbecsülhetetlen értékű hebraisztikai gyűjteményéről, de a sémi nyelvű munkák katalogizálásában is számíthattak szakértelmére.

Az MTA Palotája Széchenyi István szobrával
A Magyar Tudományos Akadémia palotája és a Széchenyi emlékmű. Alois Beer felvétele, 1880. MTA KIK Kézirattár, K294/37
Goldziher levele Szilády Áronnak
Goldziher Ignác levele Szilády Áronnak tagjelölés tárgyában, 1906. január 9. MTA KIK Kézirattár, Ms 4432/133
Goldziher levele Szilády Áronnak
Goldziher Ignác levele Szilády Áronnak tagjelölés tárgyában, 1906. január 9. MTA KIK Kézirattár, Ms 4432/133
Goldziher levele Szinnyei Józsefnek
Goldziher Ignác levele tagtársának, Szinnyei Józsefnek az I. osztály ülésével kapcsolatban. MTA KIK Kézirattár, Ms 4432/132
Goldziher levele Szinnyei Józsefnek
Goldziher Ignác levele tagtársának, Szinnyei Józsefnek az I. osztály ülésével kapcsolatban. MTA KIK Kézirattár, Ms 4432/132
Szily Kálmán, az MTA főtitkárának levele Goldzihernek
Goldziher Ignác saját műveivel is rendszeresen gyarapította az Akadémia könyvtárát, amint azt Szily Kálmán főtitkár 1891-ben kelt köszönő sorai is jelzik. MTA KIK Keleti Gyűjtemény, GIL/01/17/04

1919 augusztusában az erősödő antiszemitizmus elérte az Akadémiát is. Egyik tagtársának az „igazoló összes ülésen” elhangzott felszólalására reagálva lemondott az osztályelnökségről, mert úgy érezte, hogy magára kell venni a hitsorsosait ért antiszemita támadást.

1921. november 15-én az Akadémia oszlopcsarnokában Goldziher Ignác ravatalánál a főtitkár méltatta a „több mint félszázados, nagyértékű, komoly és csendes tudományos munkával” több tudományágban magának nemzetközi elismerést szerző tudóst, majd innen indult a temetési menet, amely utolsó földi útjára kísérte.

Az emlékbeszéd megtartására az Akadémia a Selyemút kutatásában kiemelkedő eredményeket elért, Indiában tevékenykedő régész-felfedezőt, a Goldziher Ignáccal gyermekkorától fogva igen szoros kapcsolatban álló Stein Aurél külső tagot kérte fel. Ez a tradicionális megemlékezés soha nem készült el, de Stein Aurél gondoskodott arról, hogy a család által az Akadémiának adományozott kézirat- és levelezésgyűjtemény kiegészüljön az egyik legfontosabb levelezőpartner Theodor Nöldeke (1836-1930) Tübingenben őrzött leveleinek másolataival.

A Goldziher-hagyaték elhelyezésére 1933. október 18-án külön szoba nyílt az Akadémián. A levelezés 2012 óta az MTA Könyvtára online katalógusában teljes terjedelmében digitalizálva hozzáférhető nemcsak a nemzetközi tudományos élet képviselői, hanem minden érdeklődő számára.

Goldziher Ignác és Theodor Nöldeke levelezése. A két tudós több száz levelet váltott egymással

REAL hivatkozás

Goldziher Ignác levelezése 2012 óta az MTA Könyvtára online katalógusában teljes terjedelmében digitalizálva hozzáférhető nemcsak a nemzetközi tudományos élet képviselői, de minden érdeklődő számára.

OPAC hivatkozás

Goldziher búcsúztatójának tervezete
Goldziher Ignác búcsúztatójának tervezete, Ferenczi Zoltán hagyatékából. Szily Kálmán neve alatt jelent meg a Magyar Nyelv 18 (1922) 72. oldalán. MTA KIK Kézirattár, Ms 324/19
Theodor Nöldeke
Goldziher Ignác legfontosabb levelezőpartnere, Theodor Nöldeke (1836-1930), akivel több száz levelet váltott, a Goldzihernek küldött fényképen. MTA KIK Keleti Gyűjtemény, Goldziher 142/71
Stein Aurél levele az MTA főtitkárának Goldziher levelezésének elhelyezéséről
Stein Aurél 1933. november 27-én Balogh Jenő, az MTA főtitkára számára írt levelében is hangot adott afeletti örömének, hogy rendeződött a Goldziher levelezés sorsa. MTA KIK Kézirattár, RAL 1933/400
Stein Aurél levele az MTA főtitkárának Goldziher levelezésének elhelyezéséről
Stein Aurél 1933. november 27-én Balogh Jenő, az MTA főtitkára számára írt levelében is hangot adott afeletti örömének, hogy rendeződött a Goldziher levelezés sorsa. MTA KIK Kézirattár, RAL 1933/400

Kapcsolódó hivatkozások

A bejegyzés tartalmához kapcsolódó bibliográfiai tételek

A buddhismus hatása az iszlámra

Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére, 2, Budapest, MTA, 1903

A kairói Haszan-mecset [La Mosquée du Sultan Hassan au Caire. Par Max Herz Bey. Le Caire. (Imprimerie de l’Institut français d’Archéologie orientale.) 1899]

Recenzált szerző: Max Herz

Akadémiai Értesítő (1901) 12-17

A koránmagyarázás különféle irányairól

Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére, 1912. április 28. Budapest, MTA

A M. Tud. Akadémia jegyzőkönyvei : Huszonkilenczedik akadémiai ülés. Az I. osztály nуоlсzadik ülése. 1915 november 2-én (Hans Stumme üdvözlése külső taggá választása alkalmából)

Akadémiai Értesítő 26 (1915) 684-685

A nemzetközi segédnyelv kérdése

Akadémiai Értesítő (1907) 334-335

Adrien C. Barbier de Meynard és Michael Jan de Goeje külső tagok emlékezete

A Magyar Tudományos Akadémia elhúnyt tagjai fölött tartott emlékbeszédek, 14/7 (1909) 1-17

Hasznos volt a bejegyzés?

Ossza meg ismerőseivel is!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Kapcsolódó tartalom

Goldziher Ignác Emlékoldal

A család

„Édesatyámnak szülei emléke valóságos vallási kultusz tárgya volt.” Goldziher Ignác (1850–1921) felmenői, a Goldzieher család tagjai Toledóban, majd Hamburgban kereskedtek....

Magyar tanulmányok

„A csodagyerek” A puritán vallásosság és a zsidó tudományok iránti elkötelezettség szellemében nevelkedett gyermek Goldziher hamar kitűnt társai közül. Már...
tantestület

A Hitközség Titkára

„Mégis találtam törekvéseimnek megfelelő működési területet. A zsidó hitközség iskolaügyét” Goldziher Ignác még csak 21 éves volt, amikor 1871-ben a...
Geniza KA 227 részlet

A zsidó tudományok művelője

„Legbuzgóbb mívelői egyikét lelné bennem a zsidó irodalom” Az arabisztika és iszlámtudomány mellett a zsidósággal foglalkozó tudomány is sokat köszönhet...
Hebron

Az arabista

„Idealizmussal műveljük a tudományt” Goldziher Ignác több mint 900 tételt számláló munkássága rendkívül szerteágazó volt, azonban érdeklődésének homlokterében az arabisztika...
Goldziher Ignác 1910 körül

Az egyetemi oktató

„A sémi nyelvek jeles tanára” Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter már 1868-ban meglátta Goldziherben a későbbi egyetemi tanárt, ám...
selyemut_009

Keresés, kutatás

További gyűjteményeink

Tekintse meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ további tematikus weboldalait is! A gyűjtemény darabjait virtuális kiállítások segítségével ismerheti meg, melyek oktatási célra is jól hasznosíthatóak.