Goldziher Ignác Emlékoldal

Az egyetemi oktató

„A sémi nyelvek jeles tanára”

Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter már 1868-ban meglátta Goldziherben a későbbi egyetemi tanárt, ám Eötvös halálával a keleti tanulmányútjáról 1874-ben hazatért ifjú tudós a Budapesti Tudományegyetemen csak magántanári kinevezést kaphatott, a neki ígért tanszéket már Hatala Péter foglalta el. 

Goldziher, bár magántanárként megélhetését az egyetemi előadások nem biztosították, a kezdetektől nagy lelkesedéssel oktatott. Ebben az időszakban meghirdetett órái jól mutatják azokat a gondolatokat, amelyek éppen foglalkoztatták, s amelyek aztán publikációiban öltöttek testet. Az érdeklődők hallgathatták előadásait a muszlim vallásról és intézményeiről ugyanúgy, mint a sémi népek mítoszairól, a Korán értelmezéséről, az iszlám felekezeteiről, a héber nép kultúrtörténetéről vagy az arabok történetéről.

Nyilvános rendes tanári címet, amellyel a kar teljesjogú tagjává vált, csak 1894. augusztus 1-jén kapott, a sémi filológia fizetéssel járó rendes tanárává pedig csak elődje nyugdíjba vonulása után, 1905. május 24-én nevezték ki. Időről-időre nemcsak a bölcsészettudományi, hanem a jogtudományi karon is tartott külön előadásokat, 1917 és 1918 között pedig elvállalta a bölcsészettudományi kar dékáni tisztjét is.

Bár kinevezése után a keze jobban meg volt kötve, az általa tartott heti öt óra tematikáját igyekezett úgy összeállítani, hogy azokból néhány év alatt minden diák bepillantást nyerhessen az arabisztika, az iszlámtudományok és a sémi filológia alapjaiba. A témák iránt mélyebb érdeklődést mutató, több fakultásról, egyetemről, sőt gyakran külföldről érkező hallgatóit hetente két délután otthonában fogadta, ahol hosszú órákon át foglalkozott velük, ízelítőt adva számukra tudása mély tárházából.

Goldziher Ignác időskori portréja
Goldziher Ignác időskori portréja. MTA KIK Kézirattár, Ms 5071/20
Goldziher Ignác 1905-ben lett a sémi filológia nyilvános rendes egyetemi tanára
A Budapesti Királyi Magyar Tudomány Egyetem Almanachjában először az 1905–1906-os tanévben szerepelt Goldziher Ignác a sémi filológia nyilvános rendes tanáraként.
Karikatúra Goldziher Ignácról
Karikatúra Goldziher Ignácról dékánátusa idején. MTA KIK Kézirattár, D/6772
Goldziher Ignác dolgozószobája a Holló utcai lakásban, ahol tanítványait is fogadta. http://collections.milev.hu/items/show/34116

Goldziher az 1877-ben megnyílt Országos Rabbiképző Intézet Vezérlőbizottságának 1880-tól több évtizeden keresztül tagja volt. A második nagy tanárgeneráció kiemelkedő tagjaként 1900 és 1921 között oktatott itt, mint „előadó theológiai tanár”. Vallásfilozófiai óráin, s az azok kiindulásaként választott szövegeknél nagy hangsúlyt fektetett az összehasonlító vallástudományra. A pályamunkák általa kiírt témáival szintén igyekezett a hallgatók kutatásait ebbe az irányba, illetve a zsidó-arab irodalom témaköre felé terelni. Számos doktori disszertáció született irányítása alatt. Az évtizedek során több neves külföldi egyetem próbálta Goldzihert megnyerni magának sikertelenül, mert ő mindvégig hű maradt magyar hazájához.

Képgaléria

Ahmed Fuad levele Goldziher Ignácnak

Goldziher Ignác válaszlevele Ahmed Fuadnak

A felejthetetlen tanáregyéniséghez méltó tanítványok közül meg kell emlékezni Heller Bernátról és Somogyi Józsefről, akik nemcsak saját tudományos munkásságukban állítottak emléket mesterüknek, hanem azáltal is, hogy egyikük összeállította Goldziher műveinek bibliográfiáját, míg másikuk Goldziher válogatott cikkeinek gyűjteményét rendezte sajtó alá.

Hálás tanítványai gyakran gondoltak Golziherre szeretettel, mint például ennek a lapnak az írója, a Rabbiképző növendéke, Kálmán Ödön

REAL-MS hivatkozás – MTA KIK Keleti Gyűjtemény GIL/20/06/02

Heller Bernát
Heller Bernát (1871–1943), az arab és héber mesék nagynevű kutatója, mestere bibliográfiájának összeállításával nagy szolgálatot tett a Goldziher munkásságával foglalkozóknak. MTA KIK Keleti Gyűjtemény 748.534
Somogyi József
Utolsó tanítványa, Somogyi József (1899–1976) hat kötetben adta ki Goldziher idegennyelvű cikkeinek válogatott gyűjteményét. MTA KIK Keleti Gyűjtemény 742.364

Kapcsolódó hivatkozások

A bejegyzés tartalmához kapcsolódó bibliográfiai tételek

Nincsenek megjeleníthető tételek

Hasznos volt a bejegyzés?

Ossza meg ismerőseivel is!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Kapcsolódó tartalom

Goldziher Ignác Emlékoldal

A család

„Édesatyámnak szülei emléke valóságos vallási kultusz tárgya volt.” Goldziher Ignác (1850–1921) felmenői, a Goldzieher család tagjai Toledóban, majd Hamburgban kereskedtek....

Magyar tanulmányok

„A csodagyerek” A puritán vallásosság és a zsidó tudományok iránti elkötelezettség szellemében nevelkedett gyermek Goldziher hamar kitűnt társai közül. Már...
tantestület

A Hitközség Titkára

„Mégis találtam törekvéseimnek megfelelő működési területet. A zsidó hitközség iskolaügyét” Goldziher Ignác még csak 21 éves volt, amikor 1871-ben a...
Geniza KA 227 részlet

A zsidó tudományok művelője

„Legbuzgóbb mívelői egyikét lelné bennem a zsidó irodalom” Az arabisztika és iszlámtudomány mellett a zsidósággal foglalkozó tudomány is sokat köszönhet...

Az akadémikus

„Hírt, tisztességet, becsületet szerzett a magyar tudománynak” Goldziher Ignác fiatalon került kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémiával, és összehasonlítva egyetemi karrierjével,...
Hebron

Az arabista

„Idealizmussal műveljük a tudományt” Goldziher Ignác több mint 900 tételt számláló munkássága rendkívül szerteágazó volt, azonban érdeklődésének homlokterében az arabisztika...
selyemut_009

Keresés, kutatás

További gyűjteményeink

Tekintse meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ további tematikus weboldalait is! A gyűjtemény darabjait virtuális kiállítások segítségével ismerheti meg, melyek oktatási célra is jól hasznosíthatóak.