Goldziher Ignác Emlékoldal

A család

„Édesatyámnak szülei emléke valóságos vallási kultusz tárgya volt.”

Goldziher Ignác (1850–1921) felmenői, a Goldzieher család tagjai Toledóban, majd Hamburgban kereskedtek. Goldzieher Moses (1710–1785) és Hildesheim Chaile, Ignác ükszülei, a 18. század folyamán telepedtek le az Esterházy hercegek fennhatósága alá tartozó, úgynevezett „hét község” (Sevá Kehilot) egyikében, Köpcsény mezővárosban. A család tagjai mintegy három generáción keresztül helyben maradva sikeres kereskedelmi tevékenységet folytattak (Moses, fia Jom-Tov Lippmann Philip (1730– ?), unokája Vitus (1780–1844)).

Ignác apja, Adolf (1804–1874) maga is Köpcsény városában született öt testvérével együtt. Folytatva a családi hagyományokat, kereskedői pályára lépett. A család elismert társadalmi helyzetének köszönhetően a gabona nagykereskedő Berger Marcus lányával, Katharinával lépett frigyre 1838-ban. Ebben az időszakban a kis-burgenlandi területek gazdasági jelentősége hanyatlott. Mindez Adolfot is arra ösztönözte, hogy elhagyja lakóhelyét. Kezdetben Székesfehérváron telepedett le, itt született meg három gyermeke, Vilmos Vitus (1844–1848), Ignác és Mária (1852–1884), akik közül a két utóbbi élte meg a felnőttkort. Goldzieher Adolf sikertelen üzletembernek bizonyult. Hiába költözött családjával Pestre, bőrkereskedését nem sikerült fellendítenie. Fiának más sorsot szánt, ezért támogatta, hogy a tudományoknak szentelje magát.

A köpcsényi kastély látképe
A köpcsényi (Kittsee) kastély, Matthias Greischer metszete az Esterházy Pál megrendelésére készült látképsorozatból, 1680 körül
Székesfehérvár, Nádor utca
Székesfehérvár, Nádor utca (ma Fő utca) Goldziher korában. MTA KIK Keleti Gyűjtemény, Goldziher/142/56
Goldziher Ignác székesfehérvári szülőháza
Goldziher Ignác székesfehérvári szülőháza az egykori Ybl Miklós utca 4. szám alatt (ma Oskola u. 6.) az 1924. szeptember 7-én felavatott emléktáblával, amely Bory Jenő (1879–1959) szobrászművész alkotása. MTA KIK Keleti Gyűjtemény, Goldziher/142/59

Goldziher Ignác részben kutatásai, részben pedig saját személyisége miatt csak 1879-ben, ifjúkora vége felé közeledve szánta rá magát a házasságra. Az aradszentmártoni orvos lányával, Mittler Laurával (1856–1925) kötötte össze életét. Két gyermekük született, Miksa Adolf (1880–1900) és Károly (1881–1955). A család életére árnyékként vetült Miksa öngyilkossága jogi tanulmányai idején.

Károly elismert matematikus lett, apja büszkén rögzítette naplójában, hogy egyetemi magántanári kinevezést is kapott. Fia házasságkötését (1913) is helyeselte Freudenberg Rafael bankigazgató lányával, Máriával. Freudenberg Mária (1890–1918) egyetemet végzett egyiptológus volt, akinek műveltsége apósa elismerését is elnyerte. 

Mária 1918-ban spanyolnáthában halálozott el. Károly második házasságát Herz Erzsébet (1893–1944) grafológussal kötötte (1920). Goldziher Ignác halála után született meg egyetlen fia, Sándor (1922–1944). Felesége és fia is a holokauszt áldozatává vált. Goldziher Károly, a család utolsó egyenesági túlélője 1955-ben hunyt el. A Kozma utcai temetőben Goldziher Ignác, felesége és fiai közös sírban nyugszanak.

Képgaléria

Kapcsolódó hivatkozások

A bejegyzés tartalmához kapcsolódó bibliográfiai tételek

A Goldzieherék családfájáról (kézirat)

Kézirat. MTA KIK Kézirattár, Ms 4244/77

Hasznos volt a bejegyzés?

Ossza meg ismerőseivel is!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Kapcsolódó tartalom

Goldziher Ignác Emlékoldal

Magyar tanulmányok

„A csodagyerek” A puritán vallásosság és a zsidó tudományok iránti elkötelezettség szellemében nevelkedett gyermek Goldziher hamar kitűnt társai közül. Már...
tantestület

A Hitközség Titkára

„Mégis találtam törekvéseimnek megfelelő működési területet. A zsidó hitközség iskolaügyét” Goldziher Ignác még csak 21 éves volt, amikor 1871-ben a...
Geniza KA 227 részlet

A zsidó tudományok művelője

„Legbuzgóbb mívelői egyikét lelné bennem a zsidó irodalom” Az arabisztika és iszlámtudomány mellett a zsidósággal foglalkozó tudomány is sokat köszönhet...

Az akadémikus

„Hírt, tisztességet, becsületet szerzett a magyar tudománynak” Goldziher Ignác fiatalon került kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémiával, és összehasonlítva egyetemi karrierjével,...
Hebron

Az arabista

„Idealizmussal műveljük a tudományt” Goldziher Ignác több mint 900 tételt számláló munkássága rendkívül szerteágazó volt, azonban érdeklődésének homlokterében az arabisztika...
Goldziher Ignác 1910 körül

Az egyetemi oktató

„A sémi nyelvek jeles tanára” Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter már 1868-ban meglátta Goldziherben a későbbi egyetemi tanárt, ám...
selyemut_009

Keresés, kutatás

További gyűjteményeink

Tekintse meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ további tematikus weboldalait is! A gyűjtemény darabjait virtuális kiállítások segítségével ismerheti meg, melyek oktatási célra is jól hasznosíthatóak.