Goldziher Ignác Emlékoldal

Magyar tanulmányok

„A csodagyerek”

A puritán vallásosság és a zsidó tudományok iránti elkötelezettség szellemében nevelkedett gyermek Goldziher hamar kitűnt társai közül. Már négyévesen tudott olvasni, ötévesen befejezte Mózes első könyvének olvasását, és szülővárosában végzett elemi tanulmányaival párhuzamosan, magántanárok segítségével tovább folytatta az elmélyedést a zsidó tudományokba, elsősorban a Talmudba.

A gimnázium első öt osztályát – többnyire magántanulóként – a székesfehérvári Cisztercita Gimnáziumban végezte, s emellett 1861-től négy évig már korának jeles hebraistája, Freudenberg Mózes Wolf oktatta.  Első könyvecskéjét (Sichat Jiczchak) tizenkét éves korában adta ki, amelyet gimnáziumi osztályfőnöke is nagy szeretettel fogadott, megdicsérve a kis szerzőt, Ignatius autorculust.

A család 1865. szeptemberi Pestre költözése után egészségi állapota miatt gimnáziumi tanulmányait továbbra is csak magántanulóként folytathatta a Pesti Református Gimnáziumban, ahol 1868-ban érettségizett. Csillapíthatatlan tudásszomja kielégítésére azonban már a kezdeti időktől fogva nagyszerű lehetőséget talált az Egyetemi Könyvtár rendszeres látogatásában, illetve abban, hogy rendkívüli hallgatóként különböző filozófiai, klasszika-filológiai, általános nyelvészeti és orientalisztikai tárgyakat hallgatott a Pesti Királyi Tudományegyetemen olyan tudósoktól, mint Télfy Iván, Horváth Cyrill, Riedl Szende és Vámbéry Ármin.

Képgaléria

Utóbbi atyai szeretettel egyengette első tanítványa pályáját, akinek elsősorban török és perzsa nyelvet tanított. Az arab nyelv alapjait, amely később tudományos érdeklődésének középpontjába került, elsősorban olvasmányai révén, autodidakta módon sajátította el. Ebben az időben jelent meg Goldziher második publikációja is, néhány török mese fordítása, sőt Vámbéry az Akadémia előtt is beszámolt ifjú tanítványa rendkívüli előmeneteléről a keleti stúdiumokban.

Vámbéry Ármin
Vámbéry Ármin (1832–1913), aki Goldzihert bevezette a keleti stúdiumokba, s akihez élete végéig szoros kapcsolat fűzte. MTA KIK Keleti Gyűjtemény, Goldziher 142/41
Vámbéry levele Goldzihernek
Vámbéry első leveleinek egyike az ifjú Goldziher Ignáchoz, amelyben tanítványát "Kedves gyermekem"-nek szólítja. MTA KIK Keleti Gyűjtemény GIL/44/09/65

Szintén Vámbérynak köszönhetően került ekkor közelebbi kapcsolatba olyan református értelmiségi körökkel, amelyek pártfogásukba vették. Ballagi Mór nemcsak gazdag könyvtárát bocsátotta rendelkezésére, hanem bevezette őt a teológiába és a bibliai irodalomtörténetbe is. Mindemellett nem hagyta abba a zsidó tudományokkal való foglalkozást sem, rendszeresen látogatva Brill Sámuel Löw Talmud óráit, ahol Bacher Vilmos személyében egy jó barátra is szert tett. Tanulmányai mellett már korán vállalt tanítványokat is, egyikük a turkesztáni dinnyék későbbi nagy szakértője, Ónody Bertalan volt, akit törökre tanított.

Az érettségi után, egy év beszámításával, már rendes másodéves hallgatóként folytathatta addigi tanulmányait a Pesti Egyetemen. Korábbi tárgyain kívül magyar nyelvészetet kezdett tanulni Toldy Ferenctől. Szorgalmáért kétszer is elnyerte az 50 forinttal járó pro diligentia díjat.

Kapcsolódó hivatkozások

A bejegyzés tartalmához kapcsolódó bibliográfiai tételek

Ballagi Mór: A héber nyelv elemi tankönyve. Második átdolgozott kiadását eszközölte Dr. Goldziher Ignácz

Pest 1872

Egy tizenhat éves orientalista

Hazánk és a külföld 2 (1866) 333, 334

Goldziher Ignác tanulmányi jegyzőkönyve

Kézirat. Lelőhely: MTA KIK Keleti Gyűjtemény Goldziher 1866

[Üdvözlet a székesfejérvári izraelita elemi felavatásához]

Steinherz Jakab, Értesítő a székesfejérvári izraelita vallásközség elemi iskolájáról az 1892-93-ik tanévben, Székesfejérvárott, 1893, 6

Hasznos volt a bejegyzés?

Ossza meg ismerőseivel is!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Kapcsolódó tartalom

Goldziher Ignác Emlékoldal

A család

„Édesatyámnak szülei emléke valóságos vallási kultusz tárgya volt.” Goldziher Ignác (1850–1921) felmenői, a Goldzieher család tagjai Toledóban, majd Hamburgban kereskedtek....
tantestület

A Hitközség Titkára

„Mégis találtam törekvéseimnek megfelelő működési területet. A zsidó hitközség iskolaügyét” Goldziher Ignác még csak 21 éves volt, amikor 1871-ben a...
Geniza KA 227 részlet

A zsidó tudományok művelője

„Legbuzgóbb mívelői egyikét lelné bennem a zsidó irodalom” Az arabisztika és iszlámtudomány mellett a zsidósággal foglalkozó tudomány is sokat köszönhet...

Az akadémikus

„Hírt, tisztességet, becsületet szerzett a magyar tudománynak” Goldziher Ignác fiatalon került kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémiával, és összehasonlítva egyetemi karrierjével,...
Hebron

Az arabista

„Idealizmussal műveljük a tudományt” Goldziher Ignác több mint 900 tételt számláló munkássága rendkívül szerteágazó volt, azonban érdeklődésének homlokterében az arabisztika...
Goldziher Ignác 1910 körül

Az egyetemi oktató

„A sémi nyelvek jeles tanára” Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter már 1868-ban meglátta Goldziherben a későbbi egyetemi tanárt, ám...
selyemut_009

Keresés, kutatás

További gyűjteményeink

Tekintse meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ további tematikus weboldalait is! A gyűjtemény darabjait virtuális kiállítások segítségével ismerheti meg, melyek oktatási célra is jól hasznosíthatóak.