Goldziher Ignác Emlékoldal

Utóélet

„…Oly nevet hagyott maga után, hogy még mindig dicsérettel szólnak róla”

Goldziher Ignác 1921-ben bekövetkezett halála után is megmaradt szakterülete meghatározó egyéniségének, és máig az egyik legnagyobb hatású európai szaktekintélyének. Ezt mi sem tükrözi jobban, mint műveinek szinte folyamatos újra és újra történő kiadása, fordítása, illetve az azokra mind a mai napig történő hivatkozások. 

Goldziher Ignác portréja

Könyvei és jelentősebb cikkei a nagy európai nyelvek mellett megjelentek arabul és héberül is, de a fordítások közül nem hiányzik például a török, a perzsa, az urdu, sőt az indonéz sem. Munkásságán kívül személye, a zsidó tudományosságba való beágyazottsága, de magyarsága is folyamatosan az érdeklődés homlokterében állt és áll.

A Rabbiképző ötven éves jubileumára 1927-ben kiadott Emlékkönyvben Heller Bernát írt hosszú méltatást Goldziherről.

REAL hivatkozás

Halálakor nemcsak a magyar sajtóban jelentek meg visszaemlékezések, hanem a nemzetközi tudományos közvélemény is fejet hajtott előtte, amikor több jeles tudományos folyóiratban jelent meg az életművét értékelő írás neves arabisták tollából.

Az 1950-es évek után egyre inkább tért hódított az angol mint tudományos nyelv, ezért sorra jelentek meg fordításban egykor német nyelven publikált nagy művei, amelyek a prófétai hagyományokról, az iszlám jogról, a Korán kommentárokról szólnak, illetve az iszlám történetét összefoglaló Vorlesungen.

Számos eredetileg csak magyar nyelven írt munkája jelent meg angol vagy német fordításban. Ezek témája felöleli az arab irodalom történetét, a spanyolországi arab civilizációt, az arab nyelvtudomány történetét, és az általa keletről hozott könyvekkel kapcsolatos tanulmányát.

Nagy érdeklődés fogadta hat kötetben 1967 és 1973 között megjelent összegyűjtött idegennyelvű cikkeit épp úgy, mint az 1995-ben megjelent két kötetes magyar nyelvű cikkválogatást, ami jól tükrözi Goldziher máig tartó tudományos jelentőségét.

A Goldziher-szoba 1933-as megnyitását lelkesen üdvözölte a korabeli sajtó.

REAL-MS hivatkozás

Goldziher Ignác levelezése és kéziratai 1926-ban kerültek a Magyar Tudományos Akadémia tulajdonába. A levelezés kutatása és publikálása már a Goldziher-szoba 1933-as megnyitása után megindult és ennek eredményeként számos kötet jelent meg a világ különböző pontjain.

A Goldziher Könyvtár

Külső hivatkozás – nli.org

Könyvtárát, amelyben megtalálható mind a korabeli nyugati szakirodalom mind az addig megjelent arab nyelvű források, már korábban megvásárolta az újonnan alapított Jeruzsálemi Héber Egyetem. Goldziher könyvtára – amely a mai Izraeli Nemzeti Könyvtár Iszlám és Közel-Kelet Gyűjteménye alapjául szolgált – 1924 szeptemberében nyílt meg ünnepélyesen a nagyközönség előtt és szolgálja ma is a kutatókat.

Születésének és halálának jeles évfordulóiról rendszeresen konferenciákon és kötetekben emlékeznek meg a tudósok szerte a világon.

Goldziher Ignác születésének 100. évfordulója alkalmából a Magyar Nyelvtudományi Társaság által rendezett kongresszust az MTA ünnepi összes ülésén tartott megemlékezés zárta.

REAL-MS hivatkozás

Kapcsolódó hivatkozások

A bejegyzés tartalmához kapcsolódó bibliográfiai tételek

Игнац Гольдциэр

Известия Российской Академии Наук 1922, 147-168

Памяти Игн. Гольдциэра (1850-1921)

Восток, 2 (1923) 162-163

Az arabok és az iszlám: válogatott tanulmányok | The Arabs and Islam

Budapest oriental reprints. Series A (7-8). Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára : Kőrösi Csoma Társaság, Budapest. ISBN 963-7302-92-1

Die Goldziher-Sammlung der Ungarischen Akademie der Wissenschaften

Ungarische Jahrbücher 13/3‒4 (1933) 371‒372

Goldziher Ignác könyvtára

Az Izraeli Nemzeti Könyvtár Iszlám és Közel-Kelet Gyűjteményének katalógusa

Goldziher Ignác személyiségét idéző és munkásságát méltató írások az Egyenlőség folyóirat hasábjain

Kézirat. Lelőhely: MTA KIK Kézirattár Ms 5254/270, Budapest, Egyenlőség. 40. évf. 46. szám 1921. november 19.

Hasznos volt a bejegyzés?

Ossza meg ismerőseivel is!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Kapcsolódó tartalom

Goldziher Ignác Emlékoldal

A család

„Édesatyámnak szülei emléke valóságos vallási kultusz tárgya volt.” Goldziher Ignác (1850–1921) felmenői, a Goldzieher család tagjai Toledóban, majd Hamburgban kereskedtek....

Magyar tanulmányok

„A csodagyerek” A puritán vallásosság és a zsidó tudományok iránti elkötelezettség szellemében nevelkedett gyermek Goldziher hamar kitűnt társai közül. Már...
tantestület

A Hitközség Titkára

„Mégis találtam törekvéseimnek megfelelő működési területet. A zsidó hitközség iskolaügyét” Goldziher Ignác még csak 21 éves volt, amikor 1871-ben a...
Geniza KA 227 részlet

A zsidó tudományok művelője

„Legbuzgóbb mívelői egyikét lelné bennem a zsidó irodalom” Az arabisztika és iszlámtudomány mellett a zsidósággal foglalkozó tudomány is sokat köszönhet...

Az akadémikus

„Hírt, tisztességet, becsületet szerzett a magyar tudománynak” Goldziher Ignác fiatalon került kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémiával, és összehasonlítva egyetemi karrierjével,...
Hebron

Az arabista

„Idealizmussal műveljük a tudományt” Goldziher Ignác több mint 900 tételt számláló munkássága rendkívül szerteágazó volt, azonban érdeklődésének homlokterében az arabisztika...
selyemut_009

Keresés, kutatás

További gyűjteményeink

Tekintse meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ további tematikus weboldalait is! A gyűjtemény darabjait virtuális kiállítások segítségével ismerheti meg, melyek oktatási célra is jól hasznosíthatóak.