Goldziher Ignác Emlékoldal

A Hitközség Titkára

„Mégis találtam törekvéseimnek megfelelő működési területet. A zsidó hitközség iskolaügyét”

Goldziher Ignác még csak 21 éves volt, amikor 1871-ben a pesti tudományegyetem első zsidó hitű magántanára lett. Úgy remélte, nemsokára a Sémi Filológiai tanszék élére kerül, ám az Eötvös József által neki ígért posztra Trefort Ágoston, Eötvös utódja a Vallás és Közoktatásügyi minisztérium élén, mást nevezett ki. Goldziher így csak 1905-ben került ebbe a pozícióba. A köztes időszakban, és mivel rendre elutasította a rangos külföldi egyetemeken neki felkínált professzori státuszokat, megélhetését a Pesti Izraelita Hitközség 1876-ban elfogadott titkári állása révén biztosította.

tantestület

Naplója szerint ezt az állást Goldziher idegőrlő nyűgként, lealacsonyító kényszerpályaként élte meg. „Eldőlt, hogy rabszolga leszek”, emlékezett vissza 1890 nyarán megkezdett naplójában hitközségi munkába állásának idejére, míg állásától való végleges megválásakor, 1905. július 1-jén a következőket írta: „A mai naptól fogva […] szabad ember vagyok, megszabadultam a legszennyesebb kapcsolattól, amely valaha is eltorzította egy tanult ember életét.” Érthető, ha Goldziher számára frusztrációt jelentett egy olyan, javarészt adminisztratív munka, amely évtizedeken át korlátozta a tudományra szánható idejét. Frusztrációját nem enyhítette, hogy a lemondása előtti években már a Pesti Izraelita Hitközség legjobban fizetett alkalmazottja volt, évi 9400 koronával Kohn Sámuelt, a hitközség magyar nyelven szónokló rabbiját is megelőzve.

A hitközségben betöltött tisztségét és jóindulatát ismerve, sokszor fordultak segítségért Goldziherhez személyesen és levélben is, mint például ősei lakhelyének, a köpcsényi izraelita hitközségnek a megbízottai.

REAL-MS hivatkozás

Goldziher szerteágazó hitközségi munkájának egy területe volt, amelybe szívvel-lélekkel vetette bele magát. Ez az iskolaügy volt, azon belül is az ebben az időszakban minden gyermek számára kötelező vallásoktatás, amelynek Goldziher alapvető jelentőséget tulajdonított a zsidó identitás átörökítésében. Goldziher vezetése alatt a hitközség 1884-ben újjászervezte a vallásoktatást, jelentősen növelte a hittanítók és hittanárok számát, bevezette a következő években más helyütt is meghonosított ifjúsági istentiszteletet, pályázatot hirdetett új tankönyvek írására. 1885-ben a hitközség megszervezte a hittan következetes oktatását céljául kitűző pesti hitoktatók testületét, amelynek élére 1886-ban maga Goldzihert állt.

A Pesti Izraelita Hitközség elemi és polgári fiúiskolájának igazgatósága által írt üdvözlet Goldziher 60. születésnapja alkalmából. A levélben kiemelték, hogy Goldziher három évtizeden át volt a hitközség szellemi vezetője, s munkájának java részét a hitközség oktatásügye fejlesztésének szentelte.

REAL-MS hivatkozás

Az oktatásügy egységes vezetése érdekében a hitközség 1887-ben létrehozta a tanfelügyelői állást, amelyet Goldziher istápolása alatt Bárány József, majd 1890-től a nyelvész és etnológus Munkácsi Bernát töltött be. Munkácsi már 1891-ben kiadta a hitközség különféle bizottságaiban Goldziher felügyelete alatt 1882 óta kidolgozás alatt álló „egyetemes”, vagyis minden típusú iskolára külön-külön megállapított vallásoktatási tantervét. A hazai zsidóság ezen első egyetemes hittanterve szellemiségében Goldziher Ignác felfogását érvényesítette.

Képgaléria

Kapcsolódó hivatkozások

A bejegyzés tartalmához kapcsolódó bibliográfiai tételek

Nincsenek megjeleníthető tételek

Hasznos volt a bejegyzés?

Ossza meg ismerőseivel is!

Megosztás itt: facebook
Megosztás itt: twitter
Megosztás itt: email

Kapcsolódó tartalom

Goldziher Ignác Emlékoldal

A család

„Édesatyámnak szülei emléke valóságos vallási kultusz tárgya volt.” Goldziher Ignác (1850–1921) felmenői, a Goldzieher család tagjai Toledóban, majd Hamburgban kereskedtek....

Magyar tanulmányok

„A csodagyerek” A puritán vallásosság és a zsidó tudományok iránti elkötelezettség szellemében nevelkedett gyermek Goldziher hamar kitűnt társai közül. Már...
Geniza KA 227 részlet

A zsidó tudományok művelője

„Legbuzgóbb mívelői egyikét lelné bennem a zsidó irodalom” Az arabisztika és iszlámtudomány mellett a zsidósággal foglalkozó tudomány is sokat köszönhet...

Az akadémikus

„Hírt, tisztességet, becsületet szerzett a magyar tudománynak” Goldziher Ignác fiatalon került kapcsolatba a Magyar Tudományos Akadémiával, és összehasonlítva egyetemi karrierjével,...
Hebron

Az arabista

„Idealizmussal műveljük a tudományt” Goldziher Ignác több mint 900 tételt számláló munkássága rendkívül szerteágazó volt, azonban érdeklődésének homlokterében az arabisztika...
Goldziher Ignác 1910 körül

Az egyetemi oktató

„A sémi nyelvek jeles tanára” Eötvös József vallás- és közoktatásügyi miniszter már 1868-ban meglátta Goldziherben a későbbi egyetemi tanárt, ám...
selyemut_009

Keresés, kutatás

További gyűjteményeink

Tekintse meg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ további tematikus weboldalait is! A gyűjtemény darabjait virtuális kiállítások segítségével ismerheti meg, melyek oktatási célra is jól hasznosíthatóak.